Voor de wind Coaching
Vooruitkomen door dichtbij te blijven
 

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor de wind Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Voor de wind Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Voor de wind Coaching verstrekt. Voor de wind Coaching kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres


Waarom Voor de wind Coaching gegevens nodig heeft

Voor de wind Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Voor de wind Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang Voor de wind Coaching gegevens bewaart

Voor de wind Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Voor de wind Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Websitebezoek

Op de website van Voor de wind Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Voor de wind Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linda@voordewindcoaching.nl. Voor de wind Coaching

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Voor de wind Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Voor de wind Coaching maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Voor de wind Coaching

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Voor de wind Coaching op via

linda@voordewindcoaching.nl. 

www.voordewindcoaching.nl is een website van Voor de wind Coaching. 

Voor de wind Coaching is als volgt te bereiken:

Postadres: Tomatenstraat 132

Vestigingsadres: Tomatenstraat 132

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 84418265

Telefoon: 06-44318936

E-mailadres: linda@voordewindcoaching.nl